دخترانه نقلی کد ۱۳۰

نقلی و دخترانه
کد: 130
سایز: 25 تا 28   _   29 تا 32
رنگ: 6 طرح در یک کارتن
24 زوجی