زنانه استخری کد ۱۲۰

زنانه استخری
کد: 120
سایز: 37 تا 40
رنگ: الوان تیره و روشن
24 زوجی