زنانه و میانه رویه بسته کد ۱۱۶

میانه و زنانه
کد: 116
سایز: 33 تا 36   _  37 تا 40
رنگ: الوان تیره – الوان روشن – چوبی
کارتن 24 زوجی