قلبی میانه کد ۱۳۳

قلبی میانه کد 133

سایز: 33 تا 36
رنگ: الوان تیره – الوان روشن
24 زوجی