مردانه ضربدری کد ۷۶

مردانه کد 76
سایز 41 تا 45
رنگ: الوان تیره – الوان روشن – چوبی
24 زوجی